Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.
Consulta d’expedients de moviments d’efectiu
Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.
Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).
Carta de serveis electrònics amb informació sobre els serveis
És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar
Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats de crèdit.
Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros
 

Lletres del Tresor

Inverteixi a curt termini a 3, 6, 9 i 12 mesos des de 1.000 €

Bons de l'Estat

Inverteixi a mig termini a 3 i 5 anys des de 1.000 €

Obligacions del Tresor

Inverteixi a llarg termini a 10, 15 i 30 anys des de 1.000 €

Novetats

Web del Tesoro Públic

Accedeix al Portal per obtenir més informació sobre els serveis electrònics

Te al butlletí

Te al butlletí del Tresor Públic i rebi cada mes en el seu email els resultats de les últimes subhastes.