Cartes de Serveis del Tesoro Públic

Carta de serveis electrònics amb informació sobre els serveis

En compliment de les disposicions contingudes en el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat, la Direcció General del Tesoro i Política Financera posa a a la seva disposició la seva Carta de Serveis i la Carta de Serveis Electrònics amb informació sobre els serveis, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquests i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.