Contacte

4 + 0 =

INFORMACIÓ SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Secretaria General del Tresor i Política Financera actua com a responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest formulari. Aquestes dades s'obtenen parteixi complir amb les funcions públiques de la Secretaria General té encomanades en virtut del Reial Decret 531/2017, de 26 de maig, i no podran ser cedides a tercers amb una finalitat diferent d'aquella per la qual van ser sol·licitats. En relació amb aquestes dades es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb l'esmentat Reglament. Per a més informació:  http://www.tesoro.es/politica-de-privacidad.

Les nostres oficines

Paseo del Prado, 4 

28014 Madrid

Dilluns a divendres de 9 a 14h (exclusivament a la central de Madrid).

Per conèixer els dies que està les oficines tancades, consulteu el calendari de dies inhàbils Calendari dies inhàbils.