Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge

5 February, 2020

Al BOE del 5 febrer 2020 s'ha publicat la Resolució amb la llista d'entitats que han comunicat la seva adhesió al Codi de Bones Pràctiques:

Resolució de 24 gener 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa