Preguntes freqüents

 

 

Què és una seu electrònica?

És la direcció electrònica disponible per als ciutadans per mitjà de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una Administració Pública, un òrgan o una entitat administrativa en l’exercici de les seves competències (article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Ves més amunt

 

Disposa el ciutadà d’algun punt d’accés general a totes les seus?

El Punto de Acceso General (www.060.es) facilitarà per mitjà de la seva seu l’accés als serveis electrònics de l’Administración General del Estado (AGE) i els seus organismes. Si es facilita l’accés a serveis electrònics d’altres Administracions, caldrà signar-ne el conveni corresponent. El directori de seus electròniques de l’AGE s’ubicarà a la seu del Punto de Acceso General (https://sede.060.gob.es).

Ves més amunt

 

Què és el CSV (Código Seguro de Verificación)?

El CSV és un Código Seguro de Verificación amb caràcter únic que es genera per cada document per permetre comprovar-ne l’autenticitat i la integritat. Es pot recuperar el document electrònic amb la signatura original mitjançant el Código Seguro de Verificación (CSV) que consta a la versió imprimible del document. Així mateix, s’ha de garantir la possibilitat de verificar el document durant el temps que estableix la resolució que autoritza l’aplicació d’aquest procediment.

Ves més amunt

 

Què és Cl@ve?

Cl@ve és un sistema gestionat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l’Administración mitjançant el mecanisme més convenient en funció del tràmit que vulgui fer i de la manera més senzilla possible, d’entre les següents: certificat electrònic / DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, Cl@ve per a ciutadans de la UE. Aquests mecanismes permeten que els ciutadans s’identifiquin a l’hora de fer el tràmit. Per poder utilitzar alguns dels mecanismes cal registrar-se a Cl@ve. Més informació a la Pàgina oficial de Cl@ve.

Ves més amunt

 

Com puc registrar-me a Cl@ve?

Només cal que us registreu a Cl@ve per obtenir la Cl@ve PIN i la Cl@ve permanent. No cal que ho feu si utilitzeu un certificat electrònic o DNI electrònic. Hi ha diverses maneres de registrar-se a Cl@ve, a més d’una àmplia xarxa d’oficines on és possible registrar-se presencialment o obtenir un certificat electrònic. Us recomanem que localitzeu l’oficina més propera per evitar-vos desplaçaments i esperes innecessàries. En qualsevol cas, tota la informació està disponible a la pàgina oficial de Cl@ve. Més informació a la Pàgina oficial de Cl@ve.

Ves més amunt

 

Problemes amb Cl@ve?

Potser trobeu la resposta a Cl@ve. Aquest enllaç s’obre en una nova pantalla. Si no aconseguiu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb Cl@ve per telèfon trucant al 060 i deixant un missatge a la bústia d’atenció de Cl@ve Pàgina oficial de Cl@ve.

Ves més amunt

 

Què és AutoFirma? Com s’instal•la?

AutoFirma és una aplicació d’escriptori del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que us permet signar electrònicament un tràmit de la seu des del vostre equip local d’una manera senzilla i sense necessitat d’utilitzar miniaplicacions, la qual cosa us permet fer ús de navegadors web que ja no donen suport a aquesta tecnologia.

L’aplicació AutoFirma disposa de versions per a Windows, Linux i Mac a la seva pàgina oficial. Descarregar AutoFirma.

Podeu consultar el procés d’instal•lació d’AutoFirma en el manual d’usuari següent: Manual de instalación. AutoFirma.Necessitareu disposar de permisos d’administrador per poder instal•lar i executar l’aplicació al vostre equip.

 

Ves més amunt

 

Problemes amb AutoFirma? Problemes per signar?

Per poder signar amb AutoFirma és necessari haver instal•lat prèviament el programa. Descarregar AutoFirma.

A més a més, és necessari que el vostre certificat de persona física o representant estigui instal•lat correctament al magatzem de certificats del vostre ordinador. No és vàlid tenir-lo només al navegador d’Internet.)

Podeu consultar els errors més comuns amb AutoFirma al manual següent: Configuració d’AutoFirma.

 

Ves més amunt

 

Quan entro a un tràmit, rebo l’error de certificat electrònic «403.7 Prohibit».

Si heu accedit a un tràmit amb certificat electrònic, assegureu-vos que el certificat està instal·lat correctament al magatzem de certificats. Podeu comprovar-ho executant el programa certmgr.msc al vostre ordinador, a la carpeta Personal. 

Podeu validar el vostre certificat electrònic a la pàgina de VALIDE. Prèviament, cal que instal·leu Java per poder fer la validació. A la pàgina de VALIDE, cal que reconegueu el vostre certificat com un certificat vàlid. 

Ves més amunt

He donat d’alta un compte bancari a l’FCT i no em surt el justificant.

Després d’escriure el número de compte a la primera pàgina, assegureu-vos de prémer el botó «Añadir cuenta». A la segona pantalla, a «Nuevos datos bancarios», us ha de sortir el compte. Aleshores, podeu procedir a signar les dades.

Ves més amunt