Consulta de pagaments de l'Tesoro

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Per mitjà d’aquest sistema, tot creditor de l'Tesoro , ja siguin persones físiques (que posseeixin un certificat electrònic o d'usuari / contrasenya) o empreses (que actuen a través d'un representant amb Certificado de Representación ), pot consultar de manera totalment gratuïta, a través d'aquesta seu electrònica, en quina situació es troben els pagaments que el Tesoro té pendent realitzar-li, així com informació dels pagaments ja realitzats, si n'hi ha.