Serveis electrònics

Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.
Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros
Consulta d’expedients de moviments d’efectiu
Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.
Consulteu l’estat dels dipòsits i garanties de la Caja General de Depósitos a favor de l’Administración General del Estado i els seus organismes autònoms i ens públics.
Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).
És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar
Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats de crèdit.