Irisgarritasuna

Situación de cumplimiento

Egoitza Elektroniko hau UNE-EN 301 549:2019 Arauaren 1. eta 2. lehentasunetan zehaztutako irisgarritasun irizpideen arabera diseinatu da, pertsona desgaituek teknologiak, Informazioaren Gizartearekin Zerikusia duten Ekoizkin eta Zerbitzuak eta Gizarte Komunikabideak Atzitzeko Oinarrizko Baldintzei buruzko Araudia Onartzen duen azaroaren 1ko 1112/2018 Errege Dekretuak ezartzen duen bezala. W3Cko Web Irisgarritasunerako Ekinbideko Web 1.0 Edukien Irisgarritasunerako jarraibideen AA maila betetzen du.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

Irisgarritasun deklarazioa eta gai honen inguruko azken doikuntzak egin dira 2020ko maiatzean.

Eduki berriak argitaratu aurretik irisgarritasuna aztertzen denez, egunero aztertzen da. Hau da irisgarritasuna aztertu den azken eguna: 02/10/2019.

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018) como, por ejemplo: 

  • Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web. 

  • Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.  

  • Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web a través del siguiente formulario de contacto indicando la temática de accesibilidad.

Puede presentar:  

  • Una Queja relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018  

  • Una Solicitud de Información accesible relativa a:  

    • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.  

    • Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.  

En la Solicitud de información accesible, se debe concretar, con toda claridad, los hechos, razones y petición que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.  

A través del formulario de quejas y sugerencias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital indicando como destinatario la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, así como del resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Las comunicaciones, quejas y solicitudes de información accesible serán recibidas y tratadas por Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.  

Procedimiento de aplicación 

Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación. Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta. 

La reclamación puede ser presentada través de la Instancia Genérica de la Sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como en el resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las reclamaciones serán recibidas y tratadas por la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Formatos Sede Electrónica

Webguneko informazio gehiena XHTML estandar formatuan dago (heda daitekeen hipertestuko markatzeko hizkuntza), erabiltzaile guztientzat erabilgarri dena. Hala ere, Webguneko erabiltzaileak beste formatu batzuk ere aurki ditzake. Beste formatuetan datorren informaziora sartzeko ondorengo urratsei jarraitu:

PDF formatua:

Dokumentu asko daude “Portable Document Format” formatuan, zeina oro har dokumentuen eta inprimatutako argitalpenen edukia eta osaera mantentzeko erabiltzen den. PDF dokumentuak ikusi ahal izateko (.pdf luzapena) PDF irakurlea erabili beharra dago. PDF irakurleak  Software Librearen Europako Fundazioaren -Fundación de Software Libre de Europa (FSFE)- orrian aurki daitezke, edo Adobe Acrobat Reader® irakurlea ere erabil dezakezu. Doan deskargatzen dira biak, bakoitza bere Webgunetik;Baina FSFE-ren estekak ez du iragarkirik, irabazi asmorik gabeko entitatea delako.

Excel formatua:

Dokumentu batzuk Microsoft Excel® fomatuan datoz(.xls, .csv luzapenak) eta zuzenean ikusi ahalko duzuordenagailuan Microsoft Excel instalatuta baduzu. Software hori ez dutenentzat, Microsoft-ek Excel dokumentuentzako ikusle bat eskaintzen du doan, zeina Excel Viewer oritik deskargatzen den.

Excel dokumentuen doako irakurlea ere erabil daiteke (Calc), zeina Apache Software Foundation software librea sortzeari zuzendutako irabazi asmorik gabeko erakundearen. http://www.openoffice.org/es/producto/calc.html  orritik deskarga daitekeen.

.CSV formatuan argitaratutako datu estatistikoen fitxategien kasuan, irakurri CSV fitxategiak bistaratzeko gomendioak CSV (Baloreak komekin bereizita).