Esku-dirutan egindako mugimenduen espedienteak ikusi

Esku-dirutan egindako mugimenduen espedienteak ikusi

Zehapen-espedienteen administrazioaren prozesuak nola doazen ikusteko, egoitza elektronikoaren bitartez, interesdunek egoitza elektroniko honek onartutako pertsona fisikoen ziurtagiri elektronikoa eta zehapen-espedientearen zenbakia ezagutu beharko dute. Zerbitzua zure eskura jarri du Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales-ek. Gehiago jakiteko, ikus tesoro.es webgunea edo kapitalak zuritzeari buruzko cpbc.tesoro.es orria.

Europar Batasunean zehaztutako zuzentarauei jarraiki, gure ordenamendu juridikoaren ezaugarri nagusiak kapitalen zirkulazio askea onartzea eta praktikan jartzea da.

Zirkulazio aske hori 19/2003 Legearen bitartez onartu eta arautzen da, zeinak bere lehenengo artikuluan dioen libreak direla “egoiliar edo ez egoiliarren artean kanpo kobrantzak eta ordainketak eragin ditzaketen ekintzak, negozioak, intsuldaketak eta eragiketak, eta baita kanpotik edo kanpora egindako transferentziak eta kontuetako aldaketak edo zordundutako posizioak zein hartzekodunak, Lege honetan zehazten diren eta sektoreko lege zehatzak jartzen dituenekin bakarrik”.

Aipatzen dituen mugen artean, eta Europako aurreikuspenekin bat eginez, babeseko hainbat baldintza eta neurri berezi sartzeko aukera dago, zeinak zonalde edo herrialde batzuetan eragiketa batzuk debekatzea ekar dezaketen edo, dagokionean, aldez aurreko baimena beharko duten.

Mugitzeko askatasun horrek ez du eragozten, aldiz, nolabaiteko kontrola egotea efektu estatistikoei dagokienez, baina baita legez kanpoko jatorria eta aktiboak zuritzeko betekizuna izan ditzaketen kapitalen mugimendua identifikatu ahal izateko.

Horrela, kapitalen mugimendu askatasuna mugimendu horiek egiteko adierazpen obligazioekin konbinatzen da, zeinak ez balira beteko, administrazioaren isuna eragin dezaketen.