Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Carta de Servizos Electrónicos con información sobre os servizos

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades de crédito.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

 

Contas do Tesouro

Invista a curto prazo aos 3, 6, 9 e 12 meses desde 1.000 €

Bonos do Estado

Investir a medio prazo para 3 e 5 anos desde 1.000 €

Obrigacións do Tesouro

Invista a longo prazo aos 10, 15 e 30 anos a partir de 1.000 €

Novas

Web do Tesouro Público

Acceda ao Portal para máis información sobre os servizos electrónicos

Suscríbete ao boletín informativo

Subscríbase ao boletín do Tesouro e recibe os resultados das últimas poxas no seu correo electrónico cada mes.