Accesibilidade

Situación de cumprimento

Esta Sede Electrónica foi deseñada segundo os criterios de accesibilidade definidos na Norma UNE-EN 301 549:2019 prioridade 1 e 2 como establece Real decreto 1112/2018, de 1 de novembro de 2018, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. Cumprindo co nivel AA das directrices para a Accesibilidade dos Contidos Web 1.0 da Iniciativa para a Accesibilidade Web do W3C.

Preparación da presente declaración d accesibilidade

La declaranción d'accessibilitat així com els últims ajustos en aquesta matèria han estat realitzats en el mes de maig de 2020.

Antes de publicar novos contidos revísase a súa accesibilidade, polo que a revisión é diaria. A última revisión completa de accesibilidade realizouse a data: 02/10/2019.

Observacións e datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018) como, por ejemplo: 

  • Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web. 

  • Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.  

  • Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web a través del siguiente formulario de contacto indicando la temática de accesibilidad.

Puede presentar:  

  • Una Queja relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018  

  • Una Solicitud de Información accesible relativa a:  

    • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.  

    • Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.  

En la Solicitud de información accesible, se debe concretar, con toda claridad, los hechos, razones y petición que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.  

A través del formulario de quejas y sugerencias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital indicando como destinatario la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, así como del resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Las comunicaciones, quejas y solicitudes de información accesible serán recibidas y tratadas por Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.  

Procedimiento de aplicación 

Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación. Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta. 

La reclamación puede ser presentada través de la Instancia Genérica de la Sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como en el resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las reclamaciones serán recibidas y tratadas por la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Formatos Sede Electrónica

La mayor parte de la información del portal se encuentra en formato XHTML (lenguaje de marcado de hipertexto extensible) estándar, que es accesible para todos los usuarios. No obstante, el usuario del portal puede encontrarse con otros formatos. Puede accederse a la información albergada en estos formatos como se describe a continuación:

Formato PDF:

Hai moitos documentos en formato “Portable Document Format”, que se utiliza xeralmente para preservar o contido e a composición de documentación e publicacións impresas. Para poder visualizar os documentos PDF (extensión .pdf) é necesario utilizar un lector PDF. Pódense atopar lectores de PDF na páxina da Fundación de Software Libre de Europa (FSFE) ou tamén pode utilizar o lector Adobe Acrobat Reader®. Os dous poden descargarse de maneira gratuíta dos seus respectivos sitios web;aínda que a ligazón da FSFE é comercialmente neutra, xa que é unha entidade sen ánimo delucro.

Formato Excel:

Parte da documentación encóntrase en formato Microsoft Excel® (extensións .xls, .csv) e pode ser visualizada directamente se ten Microsoft Excel instalado no ordenador. Para aqueles que non conten con ese software, Microsoft ofrece un visor gratuíto de documentos Excel, que se descarga desde a páxina de Excel Viewer.

Tamén pode utilizarse o visor gratuíto de documentos Excel (Calc) que se encontra en http://www.openoffice.org/es/producto/calc.html da Apache Software Foundation, entidadesen ánimo de lucro orientada á creación de software libre.

No caso dos ficheiros de datos estatísticos publicados en formato .csv consulte as recomendacións de visualización dos ficheiros CSV (Valores separados por coma).