Código de boas prácticas para a reestruturación viable da débeda do patrimonio neto

5 February, 2020

No BOE do 5 de febreiro de 2020 publicouse a Resolución coa lista de entidades que comunicaron a súa adhesión ao Código de boas prácticas:

Resolución do 24 de xaneiro de 2020, do Ministerio de Economía e Apoio ás Empresas