Cl@ve Permanente no Servizo de Venda e Compra de Valores

8 Xuño, 2020

Cl@ve permanente está dispoñible agora no Servizo de Compra e Venda de Valores.

Con Cl@ve Permanente pode acceder ao sistema sen ter un lector DNIe ou un certificado de software no seu computador / dispositivo.

Ter un activo Cl@ve permanente tamén permite a sinatura electrónica a través de certificados electrónicos centralizados, ou "certificados na nube", é dicir, almacenados e custodidos pola Administración pública a través da firma de Cl@ve.

Agora podes asinar electrónicamente as operacións do Servizo de Vendas de Valores desde calquera dispositivo que teña conexión a Internet e sen ningún equipo adicional.

Agardamos que esta novidade sexa do voso agrado.

Máis información sobre autenticación a través de Cl@ve Permanente en https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html

Máis información sobre sinatura electrónica a través de firma Cl@ve en https://clave.gob.es/clave_Home/dnin/queEs.html