Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade

Servizo de Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade

A comunicación da Adhesión realízase polo rexistro electrónico común a través do representante debidamente facultado polas entidades financeiras. A documentación que facilito nesta comunicación é a seguinte:

  1. Copia do nomeamento ou habilitación, segundo correspondencia segundo a forma xurídica que teña a lentitude financeira.
  2. Certificación do acordo de adhesión adoptado polo órgano correspondente.

Normativa relativa al Código de Buenas Prácticas

Entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.

Requisitos necesarios para solicitar a adhesión

  1. Ter un certificado electrónico (dunha persoa física ou representación) ou DNI electrónico
  2. Ten instalada a última versión de Autofirma

Órgano competente

Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago

Máis información

Se tes algún problema técnico:
Envía un formulario de Contacto seleccionando o asunto: Incidencia técnica de adhesión ao código de boas prácticas.