Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade

Servizo de Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade

A comunicación da Adhesión realízase polo rexistro electrónico común a través do representante debidamente facultado polas entidades financeiras. A documentación que facilito nesta comunicación é a seguinte:

  1. Copia do nomeamento ou habilitación, segundo correspondencia segundo a forma xurídica que teña a lentitude financeira.
  2. Certificación do acordo de adhesión adoptado polo órgano correspondente.

Requisitos necesarios para solicitar a adhesión

  1. Ter un certificado electrónico (dunha persoa física ou representación) ou DNI electrónico
  2. Ten instalada a última versión de Autofirma

Órgano competente

Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago

Máis información

Se tes algún problema técnico:
Envía un formulario de Contacto seleccionando o asunto: Incidencia técnica de adhesión ao código de boas prácticas.