Consulte pagamentos do Tesouro

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

A través deste sistema, calquera acredor de Tesoro , xa sexan persoas físicas (que teñan un certificado electrónico ou de usuario / contrasinal) ou empresas (que actúen a través dun representante cun Certificado de Representación ), poden consultar de xeito totalmente gratuíto, a través desta sede electrónica, en que situación se atopan os pagamentos que ten pendente realizar o Tesoro , así como información dos pagamentos xa realizados, se os houbese.