Designación telemática de contas correntes

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

A través deste sistema, aquelas persoas físicas (que posúan un certificado electrónico) ou empresas (que actúen a través dun representante cun Certificado de Representación ), e acredoras de Tesoro , poderán designar, cancelar, modificar e consultar a Datos bancarios que están rexistrados no Fichero Central de Terceros da Secretaría General del Tesoro e Financiación Internacional.