Creadores de mercado de Bonos e Obligaciones e Letras del Tesoro

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Benvido ao servizo de creadores de mercado de Deuda Pública da sede electrónica da Secretaría General de Tesoro y Financiación Internacional.

Para máis información verifique a páxina do Tesoro

Órgano competente

S.G. de Gestión de la Deuda Pública

Máis información

Para otras dudas

consdeuda@economia.gob.es