Creadores de mercado de Bonos e Obligaciones e Letras del Tesoro

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Benvido ao servizo de creadores de mercado de Deuda Pública da sede electrónica da Secretaría General de Tesoro y Financiación Internacional.

Organismo competente

S.G. de Gestión de la Deuda Pública

Máis información

Para otras dudas

Por Bonos e Obligaciones
Tesoro-pds@tesoro.mineco.es

Por Letras del Tesoro
Tesoro-pds-letras@tesoro.mineco.es