SECAD (servizo electrónico da Caja General de Depósitos)

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos

Es interesado o representante
Acceso con certificado electrónico

A través deste sistema, aquelas persoas físicas (que posúan un certificado electrónico), empresas (que actúan a través dun representante cun certificado de representación), entidades financeiras e compañías de seguros (que actúan a través dun avogado inscrito no Rexistro dos xustificantes da Caja General de Depósitos) ou as autoridades públicas (actuando a través do correspondente funcionario dado de alta de SECAD), poderán realizar as consultas e accións correspondentes no campo das garantías e depósitos constituídos ante a Caja General de Depósitos .

Entre os servizos que ofrece están:

  • Constitución de garantías en efectivo.
  • Constitución de garantías definitivas para o Seguros de Caución ou as Avales.
  • Cancelación de garantías e depósitos.
  • Solicitude de embargo de garantía.
  • Comprobe o estado de calquera tipo de garantía.