SECAD (Servei Electrònic de la Caja General de Depósitos)

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits

Es interesado o representante
Acceso con certificado electrónico

A través d'aquest sistema, aquelles persones físiques (que posseeixin un certificat electrònic), empreses (que actuen a través d'un representant amb Certificat de Representació), entitats financeres i asseguradores (que actuen a través d'un apoderat donat d'alta al Registre d'Apoderaments de la Caja General de Depósitos) o autoritats públiques (que actuïn a través del corresponent funcionari donat d'alta en SECAD), podran realitzar les consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits constituïts davant la Caja General de Depósitos .

Entre els serveis que ofereix es troba:

  • Constitució de garanties en efectiu.
  • Constitució de garanties definitives per a Seguros de Caución o Avales .
  • Cancel·lació de garanties i dipòsits.
  • Sol·licitud de confiscació de garanties.
  • Consulta de l'estat de qualsevol tipus de garantia.