Letras, Bonos y Obligaciones salerosketa ahalbidetzen du Internet bidez.

Kontsultak eta dagozkien ekintzak bermeen eta gordailuen arloan

Finantza entitateekin lotutako administrazio prozeduren egoera egiaztatu.

Dokumentu elektronikoen osotasuna Código Seguro de Verificación (CSV) bitartez egiaztatzea.

Deuda Públicaren merkatu sekundarioaren likidezia errazteari zuzendutako eragietak egin.

Administración General del Estado-ko hartzekodunei zuk egindako edo egin behar dituzun ordainketen egoera zein den ezagutzera ematen duen aplikazioa.

Fichero Central de Terceros delakoan erregistratuta datozen bankuko datuak esleitu, haiei baja eman, aldatu eta ikusteko.

Ebidentziaren espazio kontrolatuaren kudeaketa bigarren kohorte.