Legezko Oharra

Erantzukizun eza eskainitako eduki eta zerbitzuengatik

Honen bitartez jakitera ematen den informazioa informatzeko bakarrik da eta Tesoro eta Finantza Politikako Z.O.-k (D. G. del Tesoro y Política Financiera) eskubidea du hura zabaltzeari uzteko edo eteteko, osoa edo zati bat, eta baita Webgune honen egitura zein edukia aldatzeko ere, aldez aurretik abisatu gabe, eta informazio horretarako sarbidea mugatu edo eragotzi ere egin dezake. Tesoroaren eta Finantza Politikaren Z.O.-ren xedea (D. G. del Tesoro y Política Financiera) informazio horren kalitatea eta egunerokotasuna bermatzea, eta akats teknikoen ondoriozko erroreak saihestu eta gutxiagotzea da. Hala ere, ez du bermatzen zerbitzu honek akats horien ondorioz etenik edo eraginik ez izatea.
 

Horren ondorioz, Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O. (D. G. del Tesoro y Política Financiera) ez da bide honen bitartez hedatutako informazioan oinarrituta eragindako kalteen edo galeren erantzule izango; ezta zehaztasun gabeziarenak, ez agertzearenak edo eduki ditzakeen akatsenak, ezta Webgune honen erabilerak edo kanpoko konexioko batek eragindako arazoena ere; ezta Webgune honetan sartzean softwarean edo hardwarean eragindako kalte edo galerena ere, edo honek banatutako programen edo fitxategien deskargaren ondoriozkoak ere.

Ez da erantzule izango Webgune honetako informazioren batek paperean dagoen dokumenturen bat zehazki erreproduzitzen duenean, ezta beste Webgune batzuetarak estekak eta haien erreferentziak dituztenean, edo besteek iturri gisa aipatzen duren erreferentzietan.

Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren Weguneko (Tesoro y Política Financiera) erabiltzaile guztiek, hara sartzean, klausula hau onartzen dute, eta harekin batera honen eduki guztia ere.

Tesoroko reta FinantzaPolitikako Z.O.-ren (D. G. del Tesoro y Política Financiera) Webgunearen edukien Jabetza Intelektuala Webgune honetako orri guztientzat Copyright © D. G. del Tesoro y Política Financiera,Madril, Espainia. 2009 Eskubide guztiak erreserbatuta.

Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren (D. G. del Tesoro y Política Financiera) Webgunea osatzen duten testu, logotipo, argazki eta elementu grafiko guztiak, eta honen bitartez hedatzen direnak, eta hauek aurkezteko modua, Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-renak dira (D. G. del Tesoro y Política Financiera) bakarrik. Hura da titularra eta hark ditu horiek erabiltzeko eskubide guztiak, zuzenean edo besteekin lortutako akordioen bitartez. Oro har, Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-k (D. G. del Tesoro y Política Financiera) ez du erabiltzeko lizentziarik edo baimenik ematen industria jabetzako edo jabetza intelektualeko bere eskubideen inguruan, ezta bere Webgunearekin lotutako jabetza edo eskubideen inguruan ere, hirugarrenekin, idatziz, bere Webgunean argitaratzen den informazioaren erabilera-baldintzak aldatzea edo mugatzea adosten denean izan ezik, zeinak jarraian deskribatzen diren:


• Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren (D.G. del Tesoro y Política Financiera) Webgunean eskaintzen den informazioaren banaketa edo erreprodukzioa berdin-berdin eskainiko da, ezingo da edukirik manipulatu edo aldatu eta beti adierazi beharko da Tesoro eta Finantza Politikako Z.O. iturri gisa.

• Informazio hori diruaren truke salduko edo lagako diren dokumentuetan edo beste baliabideetan sartzen denean, edozein euskarritan argitaratu edo hedatuko duen pertsona fisiko edo juridikoak jakitera eman behako die erosle edo hartzaileei informazio hori doan eskuratu ahalko dutela Tesoro eta Finantza Politikako Z.O.-ren Webgunean, harpidetza edo prezio bat ordaindu aurretik, eta baita Tesoro eta Finantza Politikako Z.O. Webguneko informazio hori ematen zaienean.

• Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren Webgunetik ateratako informazioa erabiltzaileak ezagutzera emango dituen kalkuluak egiteko erabiliko da (adibidez, datu estatistikoak aldika doituz, eboluzio-tasen kalkuluak eginaz), baina beti adierazi behar da kalkulu horiek egiteko Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren datuak erabili direla (D. G. del Tesoro y Política Financiera)

•Webgunetik Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-ren (D. G. del Tesoro yPolítica Financiera) Webgunera edo bere barneko orrietara estekak daudenean, haiei dagozkien orriak beste leiho batean irekiko dira eta pantailan agertzen den elementu bakarra izango da(esaterako, beste Webgune baten eremuaren barruan ez da agertuko).

Erabiltzaileek Webgune hau eta honen zerbitzuak adierazitako baldintzak beteaz erabiliko dute, eta haiek urratuz gero Tesoroko eta Finantza Politikako Z.O.-k eskubide osoa izango du urratze horiei aurkako lege ekintzak burutzeko.