Servicios electrónicos

Letras, Bonos y Obligaciones salerosketa ahalbidetzen du Internet bidez.

Dokumentu elektronikoen osotasuna Código Seguro de Verificación (CSV) bitartez egiaztatzea.

Administración General del Estado-ko hartzekodunei zuk egindako edo egin behar dituzun ordainketen egoera zein den ezagutzera ematen duen aplikazioa.

Finantza entitateekin lotutako administrazio prozeduren egoera egiaztatu.

Jardunbide Egokien Kodea atxikitzeko zerbitzua

Ebidentziaren espazio kontrolatuaren kudeaketa bigarren kohorte.

Fichero Central de Terceros delakoan erregistratuta datozen bankuko datuak esleitu, haiei baja eman, aldatu eta ikusteko.

Deuda Públicaren merkatu sekundarioaren likidezia errazteari zuzendutako eragietak egin.

Kontsultak eta dagozkien ekintzak bermeen eta gordailuen arloan

Zaurgarritasun-arriskuan dauden hipotekadunentzako Jardunbide Egokien Kodea Atxikitzeko Zerbitzua