Contacto

CAPTCHA
5 + 1 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

INFORMACIÓN SOBRE SÚA DATA PERSOAIS

En cumprimento das disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, a Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira actúa como responsable do tratamento de datos persoais recollidos neste formulario. Estes datos obtéñense para cumprir as funcións públicas da Secretaría Xeral encomendadas polo Real Decreto 531/2017, do 26 de maio, e non poden ser atribuídas a terceiros para un propósito diferente ao que foron solicitadas. En relación a estes datos poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición conforme o citado Regulamento. Para máis información: http://www.tesoro.es/politica-de-privacidad.