Preguntas frecuentes

 

 

Que é a sede electrónica?

É aquel enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias (Artigo 10 LAECSP).

Subir

 

Dispón o cidadán dalgún punto de acceso xeral a todas as Sedes?

O Punto de Acceso General (www.060.es) facilitarase a través da súa sede, o acceso aos servizos electrónicos da AGE e os seus organismos. Se se facilita o acceso a servizos electrónicos doutras administracións haberá que asinar o convenio correspondente. O directorio de sedes electrónicas da AGE residirá na sede do Punto de Acceso General (https://sede.060.gob.es).

Subir

 

Que é CSV (Código Seguro de Verificación)?

O CSV é un Código Seguro de Verificación con carácter único que se xera para cada documento, para permitir a comprobación da súa autenticidade e integridade. Pódese recuperar o documento electrónico coa súa sinatura orixinal, mediante o código seguro de verificación (CSV) que figura na versión imprimible do devandito documento. Así mesmo, débese garantir a posibilidade de verificar o documento polo tempo que se estableza na resolución que autorice a aplicación deste procedemento.

Subir

 

Que é Cl@ve?

Cl@ve é un sistema xestionado polo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse perante a Administración mediante o mecanismo máis conveniente en función do trámite que queira realizar e da maneira máis sinxela posible, de entre as seguintes: certificado electrónico/DNI-e, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente, Cl@ve para cidadáns da UE. Estes mecanismos permiten identificarse aos cidadáns á hora de realizar o trámite. Para o seu uso, algúns dos mecanismos esixen rexistrarse en Cl@ve. Máis información na Páxina Oficial de Cl@ve.

Subir

 

Como me podo rexistrar en Cl@ve?

Só precisa rexistrarse en Cl@ve para Cl@ve PIN e Cl@ve PERMANENTE, non é necesario se emprega Certificado electrónico ou DNI Electrónico. Existen diferentes maneiras para rexistrarse en Cl@ve ademais dunha ampla rede de oficinas onde é posible rexistrarse presencialmente ou obter un certificado electrónico. Recomendámoslle localizar a oficina máis próxima, que lle evitará desprazamentos e esperas innecesarias. En calquera caso, toda a información está dispoñible na Páxina oficial de Cl@ve. Máis información na Páxina Oficial de Cl@ve.

Subir

 

Problemas con Cl@ve?

Quizais a resposta estea en Cl@ve. Esta ligazón ábrese nunha nova pantalla: Se non consegue resolver o problema contacte con Cl@ve: Por teléfono, chamando ao teléfono 060 Deixando unha mensaxe na Caixa de correo de atención de Cl@ve. Páxina Oficial de Cl@ve.

Subir

 

Que é AutoFirma? Como o instalar?

AutoFirma é unha aplicación de escritorio do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lle permite realizar a sinatura electrónica dun trámite da sede no seu equipo local dunha forma sinxela, e sen necesidade de empregar applets, o que lle permite facer uso de navegadores web que xa non dan soporte a esta tecnoloxía.

A aplicación AutoFirma dispón de versións para Windows, Linux e Mac na súa páxina oficial. Descargar Autofirma.

Pode consultar o proceso de instalación de AutoFirma no seguinte Manual de instalación de usuarios. Manual de Instalación de Autofirma. Precisará dispoñer de permisos de administrador para poder instalar e executar a aplicación no seu equipo.

 

Subir

 

Problemas con AutoFirma? Problemas para asinar?

Para poder asinar con autofirma é necesario ter instalado previamente o programa. Descargar Autofirma.

Ademais, é necesario que o seu certificado de persoa física ou representante estea instalado correctamente no almacén de certificados do seu ordenador (Non é válido telo só no navegador da Internet).

Pode consultar no seguinte manual os erros máis comúns con AutoFirma. Configuración de AutoFirma.

Subir

 

Ao entrar a un trámite, dáme un erro de certificado electrónico 403.7 Prohibido.

Se accedeu a un trámite con Certificado electrónico asegúrese que o certificado está instalado correctamente no almacén de certificados. Pode comprobalo executando o programa certmgr.msc no seu ordenador, na carpeta Persoal. 

Pode validar o seu certificado electrónico na páxina de VALIDE. Previamente debe instalar java para poder realizar a validación. Na páxina de valide, debe recoñecer o seu certificado como un certificado válido. 

Subir

 

Dei de alta unha conta bancaria no FCT e non aparece no xustificante

Asegúrese que na primeira páxina despois de escribir o número de conta, prema o botón "engadir conta". Na segunda pantalla deberá aparecer a conta en "novos datos bancarios" e proceda a asinar eses datos.

Subir