Contacte

CAPTCHA
4 + 0 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

INFORMACIÓ SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Secretaria General del Tresor i Política Financera actua com a responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest formulari. Aquestes dades s'obtenen parteixi complir amb les funcions públiques de la Secretaria General té encomanades en virtut del Reial Decret 531/2017, de 26 de maig, i no podran ser cedides a tercers amb una finalitat diferent d'aquella per la qual van ser sol·licitats. En relació amb aquestes dades es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb l'esmentat Reglament. Per a més informació:  http://www.tesoro.es/politica-de-privacidad.