Contacto

 
 

INFORMACIÓN SOBRE SÚA DATA PERSOAIS

En cumprimento das disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, a Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira actúa como responsable do tratamento de datos persoais recollidos neste formulario. Estes datos obtéñense para cumprir as funcións públicas da Secretaría Xeral encomendadas polo Real Decreto 531/2017, do 26 de maio, e non poden ser atribuídas a terceiros para un propósito diferente ao que foron solicitadas. En relación a estes datos poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición conforme o citado Regulamento. Para máis información: http://www.tesoro.es/politica-de-privacidad.

As nosas oficinas

Paseo del Prado, 4 

28014 Madrid

De luns a venres de 9 a.m. a 2 p.m. (exclusivamente na sede de Madrid).

Para coñecer os días pechados, consulte o calendario de días non laborables en días non laborables.